Konkav

otto_scherer1_ohne_titel_2015_gips_lack_pigmente_65x33x16cm.jpg
K3R/S
K3R/S

Gips, Lack, Pigmente | 26x46x16cm | 2017

press to zoom
K4G/S
K4G/S

Gips, Lack, Pigmente | 46x46x16cm | 2017

press to zoom
Goldener Schall
Goldener Schall

Keramik, vergoldet | 60x24cm | 2017

press to zoom
K4P/S
K4P/S

Gips, Lack, Pigmente | 46x46x16 cm | 2017

press to zoom
K4S
K4S

Gips, Lack, Pigmente | 46x46x16 cm | 2017

press to zoom
K4R/S
K4R/S

Gips, Lack, Pigmente | 46x46x16 cm | 2017

press to zoom
K1P/S
K1P/S

Gips, Lack, Pigmente | 20x74x16 cm | 2017

press to zoom
K3G/W
K3G/W

Gips, Lack, Pigmente | 26x46x16 cm | 2017

press to zoom
K3G/S
K3G/S

Gips, Lack, Pigmente | 26x46x16 cm | 2017

press to zoom
K5P/S
K5P/S

Gips, Lack, Pigmente | 20x90x16 cm | 2017

press to zoom
K3S/R
K3S/R

Gips, Lack, Pigmente | 26x46x16 cm | 2017

press to zoom
K2R/S
K2R/S

Gips, Lack, Pigmente | 26x36x16 cm | 2017

press to zoom
K3S
K3S

Gips, Lack, Pigmente | 26x46x16 cm | 2017

press to zoom
Platinschall
Platinschall

Keramik, platiniert | 60x20 cm | 2017

press to zoom
K2S
K2S

Gips, Lack, Pigmente | 26x36x16 cm | 2017

press to zoom
K2P/R/S
K2P/R/S

Gips, Lack, Pigmente | 26x36x16 cm | 2017

press to zoom